Tak, ale..._logo

"Konstytucja nie nakarmi naszych dzieci i jest nudna.

To już Mrożek zauważył, że gdyby do konstytucji

wpisać słowo „k...”, może by ona kogoś zainteresowała."

Janusz Głowacki w GW 02.04.2017 r.


Lewico! Gdzie jesteś, na Boga?!

Zaczął się okres powyborczy. Tak się teraz w Polsce dzieje, że partie polityczne żyją od wyborów do wyborów. Co robią w międzyczasie – nie bardzo wiadomo. Trzeba odejść od tej praktyki. Partie polityczne powinny pracować z otwartą przyłbicą przez cały czas bez względu na to, czy są przy władzy czy nie. Pierwsza w tym dziele powinna być Lewica, która zawsze starała się iść do przodu. Ale co to dziś znaczy „iść do przodu?“ Zastanówmy się wspólnie.

Otwieramy debatę nad pytaniem dokąd zmierza polska Lewica? Jej pilna potrzeba, a nawet konieczność, nie może podlegać dziś żadnym wątpliwościom. W czasach, kiedy coraz częściej spotykamy się z poglądem, że Lewica  nie ma społeczeństwu nic do zaoferowania i jej miejsce jest, w najlepszym razie, w archiwum przebrzmiałych idei, jest sprawą pierwszorzędnej wagi, by określić ideowe założenia Lewicy we współczesnej Polsce.

Naszą debatę otwierają zamieszczone niżej eseje pióra Heliodora Muszyńskiego i Janusza Tomidajewicza. Oczekujemy na dalsze wypowiedzi, które będziemy systematycznie zamieszczać na tych łamach. Bardzo nieciekawe dla Lewicy wyniki wyborów samorządowych są dobrym punktem wyjścia do rozmowy.


ilustracja


e-mail kontaktowy: takale@interia.pl