Tak, ale..._logo

"Konstytucja nie nakarmi naszych dzieci i jest nudna.

To już Mrożek zauważył, że gdyby do konstytucji

wpisać słowo „k...”, może by ona kogoś zainteresowała."

Janusz Głowacki w GW 02.04.2017 r.


Zbigniew Jaśkiewicz

Wstępniak

W numerze, który Wam przedstawiamy, dominują dwa bliskie siebie tematy: problem naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej oraz tzw. Manifest Piketty'ego, czyli lewicowy pomysł na rozwiązywanie problemów społecznych w Europie.

            Najpierw jednak koniecznie należy przeczytać dwa inne teksty dotyczące sprawy ks. Jankowskiego: Oświadczenie osób, które zwaliły pomnik prałata z cokołu, a raczej razem z „cokołem”, i tekst Heliodora Muszyńskiego, bezpośrednio nawiązujący do tego wydarzenia.

            Dyskutując w naszym niewielkim gronie redakcyjnym kwestię dotyczącą korzyści z obecności w Unii, okazało się, że reprezentujemy dwa różne podejścia do sprawy: Z tekstu Janusza Tomidajewicza (Polska lewica w Europie) wynika, że Polska, uczestnicząc w Unii, powinna wspólnie z innymi państwami rozwiązywać problemy socjalne. Przede wszystkim nieść pomoc grupom mniej uprzywilejowanym, pozostającym zdecydowanie bez większych szans rozwoju. Odmienne zdanie (jeszcze niespisane) to postulat, by Unia dbała raczej o równe szanse rozwoju wszystkich krajów wspólnoty. Chodzi tu przede wszystkim o ochronę Europy przed militarystycznymi i ekonomicznymi zakusami trzech wielkich mocarstw – USA, Rosji i Chin. Natomiast problemy społeczne, w tym socjalne, każdy kraj musi rozwiązywać u siebie na własną rękę. Przy rozważaniu tego zagadnienia może być pomocny tekst o europejskim patriotyzmie.

            Manifest Piketty'ego, który zamieszczamy, nawiązuje do pierwszej koncepcji. Propozycja w nim zawarta ma, moim zdaniem, niewielkie szanse na realizację. Czy warto o nią walczyć? Czy ma ona w ogóle sens? Ocenę pozostawiamy Czytelnikom.

            Poza tym przeczytajcie inne teksty – felietony Karola Szareckiego. I koniecznie napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie!

Kontaktujcie się z nami poprzez profil pisma na Facebooku:

www.facebook.com/Tak-ale-Pismo-wielkopolskiej-lewicy-1502283436449943/

 
e-mail kontaktowy: takale@interia.pl