Tak, ale... Pismo wielkopolskiej lewicy_logo
Nr 4(14) marzec 2017

Poprzednie numery pisma

"Polacy to naród najdzielniejszy pośród dzielnych,

prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych."

Winston Churchill


Zespół RedakcyjnyTeksty prezentowane na naszej stronie mogą być kopiowane i rozpowszechniane, pod warunkiem podania źródła pochodzenia i autora tekstu.

AKTUALNOŚCI

02 grudnia 2016 r.

Drogiemu Koledze

Karolowi Szareckiemu

wyrazy głębokiego i serdecznego współczucia z powodu

straty Syna

składa Zespół „Tak, ale...”

Karolu, łączymy się z Tobą i Twymi Bliskimi w Waszym bólu i cierpieniu.

28 czerwca 2016 r.

Delegacja Poznańskiej Unii Pracy złożyła kwiaty pod pomnikiem przy bramie HCP W-3, upamiętniającym wydarzenia z 28 czerwca 1956 r.

czytaj dalej...

6 maja 2016 r.

Odbędzie się spotkanie z Europosłanką Krystyną Łybacką i Profesorem Pawłem Bożykiem.

czytaj dalej...MEMY

mem1

mem1

mem1

mem1

mem1

mem1

mem1

mem1

mem1

mem1

WIADOMOŚCI, KOMENTARZE, OPINIEOD REDAKCJI

Ilość spraw oraz problemów, jakie przetaczają się przez fora publicznej dyskusji, jest tak wielka, że wymaga zastanowienia nad czym tak naprawdę się skupić, aby nie uwłaczać ważnym, a może i dziejowym (oczywiście na skalę krajową) sprawom, jakie rozgrywają się na naszych oczach.

czytaj dalej...


Janusz J. Tomidajewicz

Budowa nowego, socjalistycznego ładu społecznego to lewicowe minimum ustrojowe

Dziś obowiązkiem lewicy jest zaproponowanie społeczeństwu budowy nowego ładu ustrojowego, który umożliwi lepsze zaspokojenie oczekiwań społecznych i będzie służył realizacji interesów polskich warstw ludowych. Najpilniejsze zadania, jakie należy podjąć w tym kierunku to:

- przywrócenie społeczeństwu poczucia podmiotowości politycznej,

- przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego oraz realizacja zasad sprawiedliwości społecznej,

- stworzenie warunków dla rozwoju cywilizacyjnego i budowy w ramach Unii Europejskiej zrównoważonej i nowoczesnej gospodarki.

czytaj dalej...


Grażyna Arasimowicz-Banaszak

I zaczęło się… od „Niebieskiej Linii”

Ministerstwo zasłania się zmianą przepisów dot. porad udzielanych zdalnie przez prawników i psychologów, a właściwie zakazu ich udzielania zdalnie. Powoduje to, że już ani telefonicznie ani e-mailowo nie będzie można udzielać porad osobom pokrzywdzonym przestępstwami. Cofnięcie przez Ministerstwo dotacji w wysokości 100 tys. zł powoduje zamknięcie „Niebieskiej Linii”, która w zeszłym roku obsłużyła 4 tys. osób oraz udzieliła ok. 2 tys. porad w formie e-mailowej. Zgłaszały się o pomoc osoby z małych miejscowości, osoby starsze, chore, a nawet z zagranicy, gdzie barierą była znajomość języka obcego.

czytaj dalej...


Heliodor Muszyński

Szkoła Polska – jaka jest? (7)

Żal po gimnazjum

[...] nie przewidziałem najgorszego. Tego mianowicie, że utworzenie gimnazjów uruchomi w Polsce tak żywiołowy i intensywny proces społecznego różnicowania się szkolnictwa na publiczne – dla dzieci ogółu i na elitarne – dla dzieci warstw uprzywilejowanych. To proces z punktu widzenia interesów społecznych zabójczy. Bo nieuchronnym jego następstwem jest coraz bardziej narastająca przepaść między poziomami obu tych „podsystemów”: rozkwit szkolnictwa niepublicznego pociąga za sobą nieuchronnie upośledzenie szkolnictwa publicznego. Pokazują to niezwykle wymownie doświadczenia amerykańskie (próbowaliśmy iść właśnie tą drogą).

czytaj dalej...


KJS

Rzeczywistość

Przed chwilą z telewizji dowiedziałem się, że Prezydent Duda wziął udział w Łagiewnikach w akcie powołania Chrystusa na króla i pana naszego Kraju. Nawet się ucieszyłem, gdyż naiwnie myślałem, że za tym pójdzie rezygnacja z prezydentury. Tu się pomyliłem. Nie usłyszałem w tej informacji, kto będzie tutaj na miejscu tego Niebieskiego Władcę zastępował. Myślę, że kard. Dziwisz, ale nic na ten temat nie powiedzieli. Znowu muszę powtórzyć – no i masz. Duda pewno dorobi się jeszcze jednego szefa. Nie ma co takiego żałować – niech sobie kolanka trochę powyciera.

czytaj dalej...


Janusz J. Tomidajewicz

Likwidacja gimnazjów – czy to dobra zmiana?

Jestem gotów w pełni zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że powrót do dwustopniowego systemu kształcenia (obejmującego powszechną i zapewniającą bardzo dobry start w dorosłe życie szkołę podstawową oraz przygotowujące do studiów wyższych liceum) byłby najlepszym rozwiązaniem ustrojowym dla polskiej edukacji. Równocześnie jednak obecna reforma systemu edukacji jest wprowadzana przez Rząd PiS. Godząc się więc z argumentami przemawiającymi za likwidacją gimnazjów chciałbym zgłosić tu moje obawy i wątpliwości wiążące się ze szczegółowymi rozwiązaniami organizacyjnymi i programowymi, a także ze sposobami przeprowadzania i wdrażania tej reformy.

czytaj dalej...


KJS

Problemy Europy

Na samym wstępie należy odnotować trzy zdarzenia, jakie mogą mieć wpływ na sprawy europejskie. Tego może najważniejszego nie będziemy specjalnie omawiać, gdyż jest to jak na razie „biała karta”, która będzie dopiero zapisywana. Oczywiście mam tu na myśli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wygrana Donalda Trumpa była może dla wielu jakimś zaskoczeniem. Myślę jednak, że nie powinna. Politycy europejscy byli tak mocno zaplątani w międzynarodową politykę Baracka Obamy, którą miała kontynuować pani Clinton, że nie dopuszczali do siebie takiego faktu. Raczej większość z nich wzięła czynny udział w prowadzeniu kampanii negatywnej, a w wielu wypadkach wręcz szkalującej kandydata.

czytaj dalej...


J.J.T.

Przeciw mitom

Ograniczajmy „rozkurz” a nie państwo

Pewien z moich znajomych powiedział: tymczasem wszyscy widzą, że w tych dziedzinach kierujący nimi w imieniu państwa politycy tak naprawdę realizują tylko interesy swoje własne oraz swoich znajomych i pociotków, a będące w ich dyspozycji, zgromadzone dzięki naszym podatkom, środki po prostu marnują, by nie powiedzieć rozkradają. Dlatego „nigdy nie będę głosował na lewicę tylko na takie partie, które dadzą mi nadzieję na tanie państwo...”.

Mojemu znajomemu i jemu podobnym zwolennikom taniego państwa chciałbym przypomnieć, niezbyt może eleganckie, ale popularne niegdyś powiedzenie: „Tanie mięso psy jedzą”.

czytaj dalej...


KJS

Problemy Polski

W politycznej walce o rząd dusz i dalsze zawłaszczanie struktur państwowych, a obecnie z planem zawładnięcia samorządami, nie przebiera w środkach, takich jak zatruwanie umysłów historyczną retoryką w nowej PiSowskiej interpretacji z jednoczesnym stygmatyzowaniem złych przodków. Tylko tak do końca nie wiadomo, jak głęboko w przeszłość może sięgać ten zły gen. PiS, jak na razie, swoich naznaczonych tym złym genem skutecznie stara się pomijać, dobierając się do przodków przeciwników politycznych. Wszędzie widzi dawnych pracowników służb (w ich oczach oni się mnożą ) i niepełnosprawnych umysłowo. Bo, jak twierdzą jego przedstawiciele, nikt o zdrowych zmysłach nie może być przeciwny „dobrej zmianie”. Strach, w wielu miejscach paniczny, jaki wykazują w kontaktach ze społeczeństwem, popycha ich do nieodpowiedzialnych wypowiedzi i zupełnie nieodpowiedzialnych zachowań. To już jest nie tylko groźne. Taki wystraszony, zakompleksiony polityk, dysponując służbami państwa, może wywołać bardzo negatywne skutki. Jeśli dzisiaj grupę demonstrantów pod Wawelem (w sumie niewielką) B. Szydło uważa za puczystów, którzy przyszli obalić rząd, to chyba ten strach musiał u niej być większy niż mogliśmy się tego spodziewać.

czytaj dalej...


Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca

Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca jest w Polsce realizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet – nieformalną, bezpartyjną inicjatywę kobiet należących do różnych organizacji kobiecych, a także niezrzeszonych, które zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. w ponad 200 miastach w Polsce i za granicą. Czarne protesty OSK doprowadziły do wycofania się partii rządzącej z procedowanego przez Sejm projektu całkowitego zakazu aborcji. Sukces zawdzięczamy maksymalnemu rozproszeniu naszego protestu – temu, że każda kobieta w Polsce mogła wziąć sprawy w swoje ręce.

czytaj dalej...


Janusz J. Tomidajewicz

Ogólna ocena sytuacji gospodarczo-społecznej Polski po III kwartałach 2016 r.

Ogólnie charakteryzując przebieg procesów społecznych i gospodarczych po III kwartałach br. przede wszystkim należy zauważyć, że jest to rok, w którym po zmianie ekipy rządzącej Polską podjęto działania mające doprowadzić do zmiany charakteru i priorytetów dotychczasowej polityki społeczno gospodarczej, polegającej przede wszystkim na położeniu znacznie większego nacisku na społeczne efekty procesów rozwoju, przy utrzymaniu wzrostu i równowagi gospodarczej. Patrząc z tego punktu widzenia na przebieg i stan procesów społeczno-gospodarczych po III kwartale można stwierdzić, że sytuacja polskiej gospodarki jest wysoce zróżnicowana i można w niej zauważyć równocześnie zarówno zjawiska i procesy o charakterze korzystnym oraz stanowiące realizację założonej zmiany charakteru polityki społeczno-gospodarczej, jak i szereg symptomów zjawisk i procesów mogących stwarzać zagrożenia dla przyszłej równowagi i rozwoju Polski.

czytaj dalej...


Janusz J. Tomidajewicz

Jest promyk nadziei dla Unii Europejskiej

W cieniu bieżących wydarzeń takich jak konflikt o Trybunał Konstytucyjny i o poprawność przyjęcia budżetu dotarła do nas także informacja, że 19 stycznia Parlament Europejski przyjął raport i rezolucję w sprawie zapewnienia podstawowego unijnego zestawu praw socjalnych. Jak powiedziała w Strasburgu autorka sprawozdania, portugalska europosłanka z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE Maria Joao Rodrigues: „Ten raport musi być punktem zwrotnym, jeśli chodzi o zapewnienie podstawowych praw socjalnych wszystkim obywatelom UE”.

czytaj dalej...


e-mail Redakcji: takale@interia.pl

Darmowy licznik odwiedzin